DANH MỤC SẢN PHẨM

Chỉ thị sinh học có dạng thẻ giấy được cấy sẵn bào tử có kích thước 6 x 38 mm và đóng gói trong bao nhựa glassine hoặc foil/tyvek.

Thẻ bào tử được sử dụng để đánh giá quá trình tiệt khuẩn khô, hơi nước, formaldehyde, ethylene oxide và hydrogen peroxide. Sau quá trình tiệt khuẩn, thẻ được chuyển vào môi trường tăng sinh gke và ủ ấm trong thời gian tối đa 7 ngày. Sự đổi màu môi trường cung cấp thông tin về hiệu quả quá trình tiệt khuẩn 

Áp dụng phổ biến trong y tế

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 

 

Thẻ bào tử sinh học 

Mã sản phẩm

Kích thước quần thể

Quá trình tiệt khuẩn

Loại bào tử 

  B-E-H-SS-10-6

 10

 Tiệt khuẩn khô, EO

  B. atrophaeus

  B-S-SS-10-5

 105 Hơi nước, formaldehyde  G. stearothermophilus

  B-S-SS-10-6

 10 Hơi nước, formaldehyde  G. stearothermophilus

 

Môi trường tăng sinh 

Mã sản phẩm

Quá trình

Vi sinh vật

  B-S-V-CM

  Hơi nước, hydrogen peroxide

  G. stearo-thermophilus

  B-E-H-CM

  Ethylene oxide, Tiệt khuẩn khô

   B. atrophaeus

 

(+84)969845971
ajax-loader