DANH MỤC SẢN PHẨM

Chỉ thị quá trình làm sạch được cố định trên các tờ, mỗi tờ có 16 chỉ thị theo cặp. Sau khi làm sạch, có thể lưu chỉ thị làm tài liệu. Chỉ thị có thể đặt vào trong kẹp giữ hoặc thiết bị Hollow Flow PCD 

 

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Chỉ thị theo cặp

Art. No.Mã sản phẩm và Mô tả sản phẩm Số lượng
810-101W-CPI-Y ( Chỉ thị làm sạch, màu vàng)160
810-102480
810-103960
810-201W-CPI-G ( Chỉ thị làm sạch, màu xanh lá cây)160
810-202480
810-203960
810-301W-CPI-B ( Chỉ thị làm sạch, màu xanh dương)160
810-302480
810-303960
810-351W-CPI-P ( Chỉ thị làm sạch, màu tím)160
810-352480
810-353960
810-401W-CPI-R ( Chỉ thị làm sạch, màu đỏ)160
810-402480
810-403960
810-901W-CPI-CPI ( Chỉ thị làm sạch, màu xanh lá, xanh dương và màu đỏ)160
810-902480
810-903960

Chỉ thị đơn

Art. No.Mã sản phẩm và Mô tả sản phẩm Số lượng
811-101 W-CSD-CPI-Y ( Màu vàng)160
811-102 W-CSD-CPI-Y ( Màu xanh lá)
811-301 W-CSD-CPI-Y ( Màu xanh dương)
811-351 W-CSD-CPI-Y ( Màu tím)
811-401 W-CSD-CPI-Y ( Màu đỏ)

Kẹp giữ và Hollow Flow (PCD)

Art. No.Mã sản phẩm và Mô tả sản phẩm Số lượng
800-100W-HO1 PCD
800-100W-PHO1 PCD + 100 chỉ thị
800-100W-HF-PCD1 PCD
(+84)969845971
ajax-loader