DANH MỤC SẢN PHẨM

Chỉ thị kiểm soát gói tương ứng với tất cả các thông số quan trọng trong quá trình tiệt khuẩn. Tất cả chỉ thị này đáp ứng các yêu cầu của chỉ thị loại 5 và loại 6 theo tiêu chuẩn Châu Âu EN ISO 11140-1. Chỉ thị kiểm soát gói được đặt vào bên trong gói dụng cụ cần tiệt khuẩn để kiểm soát chất lượng tiệt khuẩn bên trong gói dụng cụ. Chỉ thị sẽ chuyển từ màu vàng sang màu đen nếu quá trình tiệt khuẩn thành công.

Quá trình tiệt khuẩnHơi nước  
Chỉ dẫn sử dụng

134 độ C, 3 phút hoặc 121 độ C, 15 phút

Phù hợp tiêu chuẩnISO 11140-4: 2005
Điều kiện bảo quản5-30 độ C, độ ẩm 5-80%
Hạn sử dụng

Thẻ chỉ thị có hạn dùng trong 3 năm

Quy định thải bỏChỉ thị có thể xử lý như rác thải thông thường

Art.-No.

Mã sản phẩm

Số lượng

Kích thước

[mm]

Mô tả/ Áp dụng

Qúa trình

tiệt khuẩn

Loại chỉ thị theo

EN ISO 11140-1

211-224

C-S-P-5-SV1

400

14 x 65

Chỉ thị kiểm soát gói một lớp dính trên thẻ, không có khả năng in thêm thông tin

Hơi nước

Loại 5

(kiểm soát 3 thông số: nhiệt độ, áp suất, thời gian)

211-225

800

211-226

3.200

211-226-020

240

211-230

C-S-P-5-78x48-SA-SV1

1.000

78 x 48

Nhãn dài một lớp dính có

thể in hoặc

viết thêm thông trên cuộn với 3’’

211-235

500

211-220

C-S-P-5-58x35-SV1

1.000

58 x 35

211-222

200

211-241

C-S-P-6-SV1

2.000

23 x 66

Chỉ thị kiểm soát gói một lớp dính để kiểm soát nhiệt độ, hơi nước, thời gian

Loại 6

211-242

500

211-243

250

211-238

C-S-P-6-SV2

2.000

 

Chương trình

tiệt khuẩn

prion

211-239

500

211-240

250

(+84)969845971
ajax-loader