DANH MỤC SẢN PHẨM

Chỉ thị sinh học toàn phần (Instant-SCBI) được sử dụng để xác nhận và đánh giá các gói hoặc thùng chứa dụng cụ trong quá trình tiệt trùng hơi nước. Sau khi tiệt khuẩn, SCBI có thể được ủ ấm mà không cần phòng thí nghiệm vi sinh. Instant-SCBI được phát triển cho phép phiên giải kết quả quá trình tiệt khuẩn ngay lập tức mà không phải đợi thời gian ủ ấm 24h.

SCBI bao gồm một lọ nhựa với kích thước tối thiểu chứa đĩa bào tử chỉ thị sinh học và một ống thủy tinh có môi trường tăng sinh và chỉ phị pH bên trong. Chỉ thị này cũng được thiết kế để sử dụng trong các thiết bị thử thách quá trình Bio-Compact (Bio-C-PCD).

Nhãn bên ngoài của SCBI chứa chỉ báo loại 1 theo EN ISO 11140-1 để kiểm tra  SCBI có trải qua quá trình tiệt trùng hay không. Instant-SCBI chứa thêm chỉ thị hóa học loại 5 bên trong lọ cho phép đánh giá kết quả của quá trình tiệt khuẩn hơi nước ngay lập tức khi kết thúc quá trình.

Để ủ ấm SCBI, có 4 phiên bản thiết bị ủ với nhiệt độ khác nhau và lập trình thời gian.

gke cung cấp Instant-SCBI với kích thước quần thể khác nhau.

(+84)969845971
ajax-loader