DANH MỤC SẢN PHẨM

Hệ thống kiểm soát khối bao gồm một thiết bị kiểm tra (PCD) và chỉ thị đặt bên trong để kiểm soát chất lượng của toàn mẻ tiệt khuẩn.

Thiết bị PCD cho hệ thống kiểm soát khối có 4 phiên bản với màu sắc khác nhau:

  • Thiết bị PCD màu xanh: Kiểm tra dụng cụ lòng ống thấp hơn tiêu chuẩn EN 867-5.
  • Thiết bị PCD màu da cam: Kiểm tra dụng cụ lòng ống tương đương tiêu chuẩn EN 867-5.
  • Thiết bị PCD màu đỏ: Kiểm tra dụng cụ lòng ống với yêu cầu cao hơn tiêu chuẩn EN 867-5.
  • Thiết bị PCD màu nâu: Kiểm tra dụng cụ lòng ống với yêu cầu cao hơn nhiều tiêu chuẩn EN 867-5.
Quá trình xử lýHơi nước    
Chỉ dẫn sử dụng                      134 °C, 3 phút, 121 °C, 15 phút hoặc 134 °C, 18 phút 
Phù hợp tiêu chuẩnEN ISO 11140-1
Điều kiện bảo quản5-30 độ C, độ ẩm 5-80%
Hạn sử dụng

Thiết bị PCD có thể được sử dụng trong 10000 chu trình tiệt khuẩn 

Thẻ chị thị: 3 năm

Quy định thải bỏChỉ thị có thể xử lý như rác thải bình thường

Art.-No.*

Mã sản phẩm

Số lượng

Danh mục

Stated Value

Ứng dụng

 

211-253

C-S-PM-SHL-RCPCD

-KIT

1+ 100

Compact-PCD® dạng tròn (màu xanh lá cây), thẻ chỉ thị

 

 134° C, 3 phút

121°C, 15 phút

 

 

 

 

Cho thiết bị dạng ống, dụng cụ xốp, rắn

 

211-254

C-S-PM-SHL-OCPCD

-KIT

Compact-PCD® dạng dẹt

(màu xanh lá cây),

thẻ chỉ thị

200-020

PM-HL-RCPCD

1

Compact-PCD® dạng tròn (màu xanh lá cây)

 

 

-

200-024

PM-SHL-OCPCD

Compact-PCD® dạng dẹt

(màu xanh lá cây)

 

211-263

C-S-PM-HL-RCPCD- KIT

  1+ 100

Compact-PCD® dạng tròn (màu da cam), thẻ chỉ thị

 

 

134° C, 3 phút

121°C, 15 phút

 

 

 

 

Kiểm tra dụng cụ lòng ống theo EN 867-5

 

211-264

C-S-PM-HL-OCPCD- KIT

Compact-PCD® dạng dẹt (màu dan cam), thẻ chỉ thị

200-021

PM-SHL-RCPCD

 

 

 

 

1

Compact-PCD® dạng tròn (màu da cam)

 

 

 

 

-

200-026

PM-HL-OCPCD

Compact-PCD® dạng dẹt (màu dan cam)

200-029

PM-HDH-RCPCD

Compact-PCD® dạng tròn (màu đỏ)

Yêu cầu cao hơn EN 867-5

 

200-030

 

PM-VHDH-RCPCD

Compact-PCD® dạng tròn (màu nâu)

Yêu cầu rất cao hơn EN 867-5

 

(+84)969845971
ajax-loader