Công ty cổ phần công nghệ Lavitec
Lavitec Technology JSC

ALFASEPT D+P

ALFASEPT D+P là sản phẩm làm sạch và khử khuẩn kết hợp hệ hoạt chất khử khuẩn amin bậc 4 và biguanides cho dụng cụ y tế, dụng cụ phẫu thuật...

MEGASEPT N

Sản phẩm dùng để làm sạch và khử khuẩn dụng cụ y tế dựa trên hoạt chất triamine  

ALFASEPT Z-2 Plus

ALFASEPT Z-2PLUS là sản phâm làm sạch và khử khuẩn mức độ trung bình kết hợp enzyme protease và hoạt chất khử khuẩn amin bậc 4, biguanides

ALFASEPT Z-3 Plus

ALFASEPT Z-3PLUS là sản phâm làm sạch và khử khuẩn mức độ trung bình dựa trên sự kết hợp hệ 3 enzyme và hoạt chất amin bậc 4

ajax-loader