Công ty cổ phần công nghệ Lavitec
Lavitec Technology JSC

Hệ thống kiểm soát khối (PCD + Testsets)

GIỚI THIỆU Hệ thống kiểm soát khối bao gồm một thiết bị kiểm tra (PCD) và chỉ thị đặt bên trong để kiểm soát chất lượng của từng mẻ tiệt…

Hệ thống tài liệu lưu trữ

Hệ thống tài liệu gke Steri-Record® được sử dụng để truy xuất nguồn gốc của tất cả quá trình tiệt khuẩn dụng cụ y tế liên quan đến bệnh nhân. Tất cả gói…

ajax-loader