DANH MỤC SẢN PHẨM

GIỚI THIỆU

Hệ thống kiểm soát khối bao gồm một thiết bị kiểm tra (PCD) và chỉ thị đặt bên trong để kiểm soát chất lượng của từng mẻ tiệt khuẩn.

Thiết bị kiểm tra (PCD) gke Steri-Record® cho quá trình tiệt khuẩn ethylene oxide được phát triển theo tiêu chuẩn EN 1422 bao gồm một ống thép không gỉ dài 4.55 m và đường kính 3mm nối với một kẹp giữ chỉ thị.

Thiết bị PCD tuân theo các yêu cầu của bài kiểm tra sự loại bỏ không khí và thẩm thấu hơi nước của EO trong tiêu chuẩn Châu Âu EN 1422, phụ lục F. quá trình tiệt khuẩn ethylene oxide khác nhau về nhiệt độ, áp suất, nồng độ EO và khí trơ (ví dụ CO2).

Vì vậy hệ thống kiểm tra nên được xác nhận giá trị sử dụng với chỉ thị sinh học (B. atrophaeus 106) trước khi chỉ thị hóa học được sử dụng. Để kiểm soát thường quy, chỉ thịu hóa học có thể được sử dụng với ưu điểm có thể kiểm tra ngay sau khi quá trình tiệt khuẩn kết thúc.

 

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Mã sản phẩmMô tảQuy cách
C-F-PM-HPCD-KITThiết bị Helix-PCD và thẻ chỉ thị1 Helix-PCD + 100 chỉ thị

 

(+84)969845971
ajax-loader