DANH MỤC SẢN PHẨM

Chỉ thị làm sạch với 1 lớp keo dính, sử dụng cho bể siêu âm, mỗi tờ có 4 chỉ thị. Chỉ thị được đặt ngang hoặc thẳng đứng  với kẹp giữ (xem 7.2.2), đặt vào trong dung dịch làm sạch để kiểm tra khả năng làm sạch của bể.

Thông tin đặt hàng:

Chỉ thị:

Art. No.Mã sản phẩm
Số lượng
810-111 W-U-L1 (Chỉ thị làm sạch bể siêu âm: Vàng) 40
810-112120
810-211 W-U-L2 (Chỉ thị làm sạch bể siêu âm: Xanh lá cây)40
810-212120
810-311 W-U-L3 (Chỉ thị làm sạch bể siêu âm: Xanh dương)40
810-312120
810-411W-U-L4 (Chỉ thị làm sạch bể siêu âm: Xanh đỏ)40
810-412120

 Thiết bị kẹp giữ:

Art. No.Mã sản phẩm
   Danh mục       Quy cách
800-115 W-U-HO-7Kẹp giữ với thanh 7 cm1
800-116 W-U-HO-20Kẹp giữ với thanh 20 cm
800-117 W-U-HO-40Kẹp giữ với thanh 40 cm

 

(+84)969845971
ajax-loader