DANH MỤC SẢN PHẨM

GIỚI THIỆU

Chỉ thị kiểm soát tiếp xúc tương đương chỉ thị loại 1 theo EN ISO 11140-1 được dán trên mỗi gói dụng cụ cần tiệt khuẩn. Sự thay đổi màu sắc từ xanh dương sang nâu đen của chỉ thị trong quá trình tiệt khuẩn cung cấp thông tin gói dụng cụ đã tham gia quá trình tiệt khuẩn hay chưa. Chỉ thị kiểm soát tiếp xúc không cho biết thông tin về chất lượng tiệt khuẩn trong gói
dụng cụ.

Chỉ thị kiểm soát tiếp xúc có thể có một lớp keo dính hoặc hai lớp keo dính với kích thước khác nhau. Khả năng dính của chỉ thị cũng phù hợp với nhiều loại vật liệu khác nhau.

(+84)969845971
ajax-loader