DANH MỤC SẢN PHẨM

Huyền phù bào tử  Geobacillus stearothermophilus và Bacillus atrophaeus được sử dụng để cấy trực tiếp vào các dụng cụ phức tạp, vật liệu mang và theo dõi sự thành công của quá trình tiệt trùng khô, hơi nước, ethylene oxide, formaldehyde và hydrogen peroxide. Tuy nhiên, giá trị D cho hydrogen peroxide và LTSF phải được xác định với chi phí thêm.

Cần phòng thí nghiệm vi sinh để đánh giá kết quả.

Huyền phù bào tử (10ml) chứa trong 40% ethanol/nước, đóng gói trong chai thuỷ tinh với vách ngăn cao su phù hợp
với tiêu chuẩn EN ISO 11138-1.

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 

 Cho quá trình tiệt khuẩn khô và ethylene oxide

Art.-No.

Mã sản phẩm

Kích thước quần thể

[CFU/ml]

Kích thước quần thể trong 1 ống

226-107

B-E-H-SUS-10-7

107

108

226-108

B-E-H-SUS-10-8

108

109

226-109

B-E-H-SUS-10-9

109

1010

 

Cho quá trình tiệt khuẩn hơi nước, formaldehyde  hydrogen peroxide

Art.-No.

Mã sản phẩm

Kích thước quần thể

[CFU/ml]

Kích thước quần thể trong 1 ống

228-107

B-S-F-V-SUS-10-7

107

108

228-108

B-S-F-V-SUS-10-8

108

109

 

Ống tiêm

Để kiểm tra dụng cụ phức tạp trong quá trình tiệt khuẩn. Sử dụng với huyền phù G. stearothermophilus hoặc B. atrophaeus 

Art.-No.

Số lượng

Mã sản phẩm

Danh mục

228-111

1

I-SYRINGE

Ống tiêm có kim dài 20 cm

(+84)969845971
ajax-loader