DANH MỤC SẢN PHẨM

Để khử nhiễm khu vực cách ly và các khoa phòng, quá trình xử lý với hydrogen peroxide được áp dụng. Đĩa (hoặc thẻ ) bào tử được sử dụng để đánh giá hiệu quả quá trình xử lý phòng

 

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Dạng thẻ ( 6*38mm) 

Chất mang

Mã sản phẩm

Kích thước quần thể

PET

B-V-P-SS-10-6   

106

Sợi thủy tinh

B-V-G-SS-10-6

Tyvek

B-V-T-SS-10-6

Théo không gỉ

B-V-ST-SS-10-6

 

Dạng đĩa 

Chất mang

Mã sản phẩm

Kích thước quần thể

PET

B-V-P-DIS-SP-10-6   

106

Sợi thủy tinh

B-V-G-DIS-SP-10-6

Tyvek

B-V-T-DIS-SP-10-6

Thép không ghỉ

B-V-ST-DIS-SP-10-6

 

(+84)969845971
ajax-loader